motie Passend Toewijzen

Samenvatting

De motie vraagt het kabinet om  passend toewijzen op basis van woonlasten in plaats van op basis van huur te onderzoeken.

Dit is de enige relevante motie of amendement dat in de tweede kamer bij de behandeling van de EPV (13 en 19 januari 2016) is ingediend.

Download PDF