EPV is geen oplossing

Samenvatting

De EnergiePrestatieVergoeding (EPV) is door de vereniging Stroomversnelling gepresenteerd als redding voor Nul Op de Meter-woningen. Met de EPV zou de corporatie de investering terug kunnen verdienen terwijl de woonlasten voor de huurder gelijk zouden blijven.  Minister Blok zorgde voor een wetsvoorstel en bijbehorend concept Besluit EPV huur. Politieke partijen zijn hoewel ook vol vragen overwegend enthousiast. Maar gaat de nu voorliggende EPV echt helpen? Analyse van de voorgestelde regelgeving en berekeningen van woonlasten en verdiencapaciteit zetten grote vraagtekens. In deze notitie komen puntsgewijs een paar ongemakkelijke waarheden en enkele alternatieve ideeën aan de orde.

Download PDF