Categorie: energiebesparing

EPV door Eerste Kamer

Dinsdag 17 mei heeft de Eerste Kamer met alleen de SP en PVV tegen de EPV-wet aangenomen. Wanneer het bijbehorende Besluit Energieprestatievergoeding Huur tijdig wordt vastgesteld kunnen corporaties waarschijnlijk per 1 augustus van dit nieuwe verdienmechanisme gebruik maken. Voor de


Juridische Breakdown EPV

Documentcorporatieenergie neutraalenergiebesparingverduurzamingwetgevingwoonlastenenergie prestatie vergoedingwetgevingwettelijke mogelijkhedenwoonlasten
Bert Weevers -

De complexiteit van de EPV gevangen op één A4.


BWA rekent optimum EPV uit

Met een EPV kan de corporatie de hoge investering van een NOM-renovatie terugverdienen, maar vaak kan het ook met een huurverhoging. En niet zelden is een combinatie van huurverhoging en EPV nodig. Wat is dan wijs? Een huurverhoging valt dankzij


Energiebesparing en huurverhoging

Documentcorporatieenergiebesparingverduurzamingwetgevingwoonlastendraagvlakenergiebesparinghuurverhogingwettelijke mogelijkhedenwoningcorporatiewoonlasten
Bert Weevers en Khing Go -

Het boek Energiebesparing en Huurverhoging rekende definitief af met de 'split incentive' smoes. De corporatie kan wel degelijk een huurverhoging vragen om zijn investeringen in energiebesparing terug te verdienen. Een slimme aanpak levert voordeel voor alle partijen.


EPV is geen echte oplossing

…en een 7-punten plan voor hoe het wel moet.

De EnergiePrestatieVergoeding (EPV) is door de vereniging Stroomversnelling gepresenteerd als redding voor Nul Op de Meter-woningen. Met de EPV zou de corporatie de investering terug kunnen verdienen terwijl de woonlasten voor de huurder gelijk zouden blijven. Minister Blok zorgde voor een wetsvoorstel en bijbehorend concept Besluit EPV huur. Politieke partijen zijn hoewel ook vol vragen overwegend enthousiast. Maar gaat de nu voorliggende EPV echt helpen? Analyse van de voorgestelde regelgeving en berekeningen van woonlasten en verdiencapaciteit zetten grote vraagtekens.

Lees meerDownload de gehele analyse