Categorie: energie neutraal

EPV door Eerste Kamer

Dinsdag 17 mei heeft de Eerste Kamer met alleen de SP en PVV tegen de EPV-wet aangenomen. Wanneer het bijbehorende Besluit Energieprestatievergoeding Huur tijdig wordt vastgesteld kunnen corporaties waarschijnlijk per 1 augustus van dit nieuwe verdienmechanisme gebruik maken. Voor de


Juridische Breakdown EPV

Documentcorporatieenergie neutraalenergiebesparingverduurzamingwetgevingwoonlastenenergie prestatie vergoedingwetgevingwettelijke mogelijkhedenwoonlasten
Bert Weevers -

De complexiteit van de EPV gevangen op één A4.


BWA-NOM-tool

Documentcorporatieenergie neutraalverduurzamingwetgevingwoonlastenenergie prestatie vergoedingnul op de meterrendementwoonlasten
Bert Weevers -

De nieuwe BWA-NOM-tool helpt corporaties de optimale vergoeding (huur en/of EPV) te bepalen voor NOM-renovaties.


BWA rekent optimum EPV uit

Met een EPV kan de corporatie de hoge investering van een NOM-renovatie terugverdienen, maar vaak kan het ook met een huurverhoging. En niet zelden is een combinatie van huurverhoging en EPV nodig. Wat is dan wijs? Een huurverhoging valt dankzij


EPV aangenomen in Tweede Kamer

Op dinsdag 19 januari heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid (121 stemmen voor) het wetsvoorstel voor een EnergiePrestatieVergoeding aangenomen. Alleen SP, PVV en GrBvK stemde tegen. De wet maakt het mogelijk dat verhuurders voor een energieneutrale woning een derde


EPV is geen echte oplossing

…en een 7-punten plan voor hoe het wel moet.

De EnergiePrestatieVergoeding (EPV) is door de vereniging Stroomversnelling gepresenteerd als redding voor Nul Op de Meter-woningen. Met de EPV zou de corporatie de investering terug kunnen verdienen terwijl de woonlasten voor de huurder gelijk zouden blijven. Minister Blok zorgde voor een wetsvoorstel en bijbehorend concept Besluit EPV huur. Politieke partijen zijn hoewel ook vol vragen overwegend enthousiast. Maar gaat de nu voorliggende EPV echt helpen? Analyse van de voorgestelde regelgeving en berekeningen van woonlasten en verdiencapaciteit zetten grote vraagtekens.

Lees meerDownload de gehele analyse


EPV is geen oplossing

Documentenergie neutraalwetgevingwoonlastenenergie prestatie vergoedingenergieneutraalnul op de meterwetgevingwoonlasten
Bert Weevers -

De Energieprestatievergoeding (EPV) wordt door de regering gepresenteerd als oplossing voor Nul op de Meter-woningen. Analyse van wettekst en besluit alsook berekeningen van woonlasten en verdieneffecten laten echter zien dat de EPV de verduurzaming niet echt vooruit helpt.