Woonlasten.info

Waarom de site Woonlasten.info?

De betaalbaarheid van het wonen is een van de grootste uitdagingen in de volkshuisvesting. Het huidige Rijksbeleid maakt het er niet beter op, hoewel woonlasten gelukkig wel steeds meer een onderwerp van aandacht vormt. Vooral op lokaal niveau, bij gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties staat het betaalbaarheidsvraagstuk prominent op de agenda.

Met deze site wil ik iedereen die de betaalbaarheid wil verbeteren ondersteunen door informatie te delen en ruimte te geven voor discussies over oplossingsrichtingen. Op dit moment is de site nog in de opbouwfase, maar ik nodig alvast iedereen van harte uit om te reageren en om zelf blogs en relevante documenten aan te leveren.

Bert Weevers