EPV aangenomen in Tweede Kamer

Op dinsdag 19 januari heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid (121 stemmen voor) het wetsvoorstel voor een EnergiePrestatieVergoeding aangenomen. Alleen SP, PVV en GrBvK stemde tegen. De wet maakt het mogelijk dat verhuurders voor een energieneutrale woning een derde geldstroom, de EPV, aanboren om de investeringen terug te verdienen. Voordeel van de EPV is dat huurgrensoverschrijdingen bij zeer duurzame woningen niet meer hoeven voor te komen. Nadeel is de complexiteit en het feit dat huurders voor de EPV geen huurtoeslag kunnen ontvangen.

Ik ben bang dat de EPV vooral symboolpolitiek is; voor grootschalige verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad  zijn andere maatregelen nodig. Zie mijn eerdere document hierover.

Er werden uiteraard een aantal moties en amendementen ingediend, maar er was er maar één die getuigde van werkelijk begrip van de complexe relatie tussen duurzaamheidsinvesteringen en woonlasten: kamerlid Schouten (CU) vroeg de regeling voor passend toewijzend zo aan te passen dat woningtoewijzing gebeurt op basis van woonlasten in plaats van huur.