EPV door Eerste Kamer

Dinsdag 17 mei heeft de Eerste Kamer met alleen de SP en PVV tegen de EPV-wet aangenomen. Wanneer het bijbehorende Besluit Energieprestatievergoeding Huur tijdig wordt vastgesteld kunnen corporaties waarschijnlijk per 1 augustus van dit nieuwe verdienmechanisme gebruik maken.

Voor de corporatie die snel met NOM renovatie of nieuwbouw aan de slag wil is de EPV in veel gevallen een uitkomst. In het grotere geheel van wonen, woonlastenbeheersing en klimaatbeleid is de betekenis van de EPV echter zeer beperkt. Een meer omvattend pakket met andere maatregelen is dringend gewenst.

Lees voor een kritische analyse van de EPV mijn artikel in het meinummer van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting.

De EPV-regeling zit behoorlijk complex in elkaar. BWA heeft echter voor u op één A4 de Wetten, Besluiten en Regelingen in een handige juridische breakdown samengevat.

Ook heeft BWA een rekentool ontwikkeld waarmee de effecten van verschillende keuzen in huurverhoging en/of EPV bij een NOM-renovatie op de woonlasten van de huurder én het rendement voor de corporatie scherp inzichtelijk worden.