BWA-NOM-tool

Samenvatting

BWA heeft een rekentool ontwikkeld waarmee voor een NOM-renovatie zowel de woonlasten van de huurder als het rendement van de corporatie inzichtelijk gemaakt worden. De uiterst flexibele en complete tool helpt om de juiste afweging inzake toepassing van de energieprestatievergoeding (EPV) te maken.

In deze pdf worden de hoofdlijnen van de tool uitgelegd.

Download PDF