Energiebesparing en huurverhoging

Samenvatting

Het boek Energiebesparing en Huurverhoging rekende definitief af met de ‘split incentive’ smoes. De corporatie kan wel degelijk een huurverhoging vragen om zijn investeringen in energiebesparing terug te verdienen. Vanuit verschillende invalshoeken zoals strategisch voorraadbeleid, financieel beleid en huurbeleid, juridisch kader, huurtoeslag, prestatieafspraken en uiteraard de woonlasten en draagvlak bij de huurder wordt de relatie huurverhoging en energiebesparing belicht. Uiteindelijk is bij een goede aanpak een driedubbele win-situatie te bereiken: goed voor de huurder, goed voor de corporatie en goed voor de maatschappij.

Hoewel inmiddels de regelgeving rond corporaties is gewijzigd, is het merendeel van de tekst nog goed bruikbaar als naslagwerk en inspirate.

Download PDF