Tag: energieneutraal

EPV door Eerste Kamer

Dinsdag 17 mei heeft de Eerste Kamer met alleen de SP en PVV tegen de EPV-wet aangenomen. Wanneer het bijbehorende Besluit Energieprestatievergoeding Huur tijdig wordt vastgesteld kunnen corporaties waarschijnlijk per 1 augustus van dit nieuwe verdienmechanisme gebruik maken. Voor de


EPV is geen oplossing

Documentenergie neutraalwetgevingwoonlastenenergie prestatie vergoedingenergieneutraalnul op de meterwetgevingwoonlasten
Bert Weevers -

De Energieprestatievergoeding (EPV) wordt door de regering gepresenteerd als oplossing voor Nul op de Meter-woningen. Analyse van wettekst en besluit alsook berekeningen van woonlasten en verdieneffecten laten echter zien dat de EPV de verduurzaming niet echt vooruit helpt.