Tag: wettelijke mogelijkheden

EPV door Eerste Kamer

Dinsdag 17 mei heeft de Eerste Kamer met alleen de SP en PVV tegen de EPV-wet aangenomen. Wanneer het bijbehorende Besluit Energieprestatievergoeding Huur tijdig wordt vastgesteld kunnen corporaties waarschijnlijk per 1 augustus van dit nieuwe verdienmechanisme gebruik maken. Voor de


Juridische Breakdown EPV

Documentcorporatieenergie neutraalenergiebesparingverduurzamingwetgevingwoonlastenenergie prestatie vergoedingwetgevingwettelijke mogelijkhedenwoonlasten
Bert Weevers -

De complexiteit van de EPV gevangen op één A4.


Energiebesparing en huurverhoging

Documentcorporatieenergiebesparingverduurzamingwetgevingwoonlastendraagvlakenergiebesparinghuurverhogingwettelijke mogelijkhedenwoningcorporatiewoonlasten
Bert Weevers en Khing Go -

Het boek Energiebesparing en Huurverhoging rekende definitief af met de 'split incentive' smoes. De corporatie kan wel degelijk een huurverhoging vragen om zijn investeringen in energiebesparing terug te verdienen. Een slimme aanpak levert voordeel voor alle partijen.